Aktuální pravidla klasifikace v období distančního vzdělávání (pro zobrazení klikněte)

Vážení rodiče,​

výňatek z klasifikačního řádu schváleného dne 2. 9. 2020 naleznete zde. Článek VII zmíněného klasifikačního řádu upravuje pravidla pro klasifikaci v období distančního vzdělávání - žáci budou podle něj hodnoceni v každém pololetí, ve kterém budou nařízena plošná opatření a zavedena distanční výuka. Celé znění aktuálního klasifikačního řádu naleznete na záložce ZŠ ve školní vývěsce.