Archiv aktualit

ZŠ a MŠ Kamenice hledá na zástup pracovníka na pozici úklid

Jedná se o odpolední úklid části prostor školy - vhodné i jako brigáda. Pravděpodobná délka trvání pracovního poměru cca do konce září. Nástup možný ihned. Bližší informace na tel.: 731 495 358.

Změna času odchodu na oběd 7. 9. 2022

Vzhledem k instalaci nové multifunkční pánve do školní kuchyně jsme nuceni tento den vydávat obědy žákům dříve, tedy již od 10:00.

Zároveň bude tento den ze stejného důvodu pouze oběd č. 1.

Předem děkujeme za pochopení.

Zahájení školního roku

Školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září.

​Oficiální zahájení proběhne v 8:00 v jednotlivých třídách a v tento den budou žáci ve škole přibližně do 9:00.

Žáci 1. třídy budou mít slavnostní zahájení na obecním úřadě v 7:30.

Od 1. září budou mít automaticky všichni přihlášení žáci obědy, pokud byste chtěli 1. září oběd odhlásit, obraťte se na vedoucí školní jídelny nebo si jej odhlaste přes elektronický rezervační systém.

Přihlašování do povinně volitelných předmětů

ZŠ a MŠ Kamenice hledá od září 2022 asistentku/asistenta pedagoga na 0,64 úvazku. V případě zájmu volejte na číslo 731 495 358 - Ing. Jan Jelínek, ředitel školy.

Oběd v den vysvědčení

V den vysvědčení mají automaticky všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, oběd nahlášen. Pokud ho odebrat nechcete, sdělte prosím tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nejpozději do čtvrtku 23. 6.

Vedoucí školní jídelny              

Barbora Čápová, tel.: 567 273 334         

Kontaktní e-mail:  barbora.capova@zskamenice.cz

Zápis ukrajinských dětí do ZŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) 14. 6. 2022.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта). 14. 6. 2022.

Kritéria k zápisu naleznete zde.

Oznámení o konání zápisu naleznete zde.

Žádost o přijetí naleznete zde.

Žádost o odklad naleznete zde.

Zápis ukrajinských dětí do MŠ

Zápis ukrajinských dětí do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 9. 6. od 9:00 do 11:00 v hlavní budově MŠ.

Kritéria k zápisu naleznete zde.

Informace k zápisu naleznete zde.

Žádost o přijetí naleznete zde.

Výsledek zápisu do MŠ

Výsledek zápisu do MŠ si můžete prohlédnout zde.

Výsledek zápisu do ZŠ

Výsledek zápisu do ZŠ si můžete prohlédnout zde.

Vši ve škole

Ve škole se opět objevily vši.

Postupujte prosím podle pokynů v dokumentu, který si můžete otevřít zde.

Volné místo asistenta pedagoga

ZŠ a MŠ Kamenice hledá od září 2022 asistentku/asistenta pedagoga na 0,64 úvazku. V případě zájmu volejte na číslo 731 495 358 - Ing. Jan Jelínek, ředitel školy.

Zápis ukrajinských dětí do ZŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) 14. 6. 2022.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта). 14. 6. 2022.

Kritéria k zápisu naleznete zde.

Oznámení o konání zápisu naleznete zde.

Žádost o přijetí naleznete zde.

Žádost o odklad naleznete zde.

Spolek přátel ZŠ a MŠ Kamenice - informace o zahájení/obnovení činnosti

Po nelehké době během hlavní vlny pandemie COVID-19 obnovuje činnost Spolek přátel ZŠ a MŠ Kamenice.

Více informací se dozvíte zde.

Poděkování za projevenou ochotu pomáhat našim ukrajinským žákům a jejich maminkám

Od dnešního dne máme ve škole dvě ukrajinské žákyně v 1. a 2.třídě. Aniž bychom o cokoliv žádali, mnozí se na nás obracíte s nabídkou podpory. Podle informace od paní Zelené, která podporu těchto konkrétních rodin koordinuje, další materiální podporu prozatím nepotřebují. Děti nyní nejvíce potřebují školu, přijetí do kolektivu a podporu při výuce češtiny, což zajistíme včetně všech potřebných školních pomůcek. Maminky budou potřebovat v blízké době sehnat zaměstnání a výhledově trvalé bydlení (nyní bydlí pouze přechodně). Pokud v tomto směru můžete jakkoliv pomoci, obraťte se na ředitele školy, zprostředkujeme nabídku maminkám.

Kroužek Španělštiny

Kroužek španělštiny začíná v pondělí 14. 3. od 15:45.

Více informací naleznete zde.

Úspěch na soutěži Poznej Vysočinu

V krajském kole soutěže Poznej Vysočinu se naše žákyně Jana Benáčková z 9. třídy umístila na nádherném 2. místě ze 110 účastníků. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Fotky ze soutěže si můžete prohlédnout zde.

Nové číslo školního časopisu Žihadlo

V tomto školním roce bylo vydáno již 2. číslo školního časopisu Žihadlo.

Toto číslo i starší vydání si můžete prohlédnout zde.

Sběr papíru

Od 25. dubna do 6. května se uskuteční sběr papíru u garáže za školou.

Sběr bude probíhat vždy ráno od 7:00 do 7:30, 3. a 5. května pak i odpoledne od 15:00 do 17:00.

 

Podrobnější informace naleznete zde.

Zápis do mateřské školy

4. a 5. května bude probíhat zápis do mateřské školy, podrobné informace o průběhu zápisu naleznete zde.

​​

Veškeré potřebné dokumenty k zápisu naleznete zde.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy proběhne dne 29. 4. 2022 od 13.00 do 15.30 hodin v přízemí školy (vstup hlavním vchodem).

Před zápisem prosím vyplňte v období od 1. 4. 2022 do 28. 4. 2022 elektronickou přihlášku, kterou naleznete zde.

Elektronickou přihlášku vyplňte i v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky a ve formuláři zaškrtněte - budeme žádat o odklad.

Informační leták k zápisu naleznete zde.

COVID ve školách. Kdo o čem rozhoduje?

Pro lepší představu o tom, jaké jsou současné povinnosti školy, kdo rozhoduje o nařízení karantény a dalších zásadních věcech vám přikládáme letáček, který si můžete prohlédnout zde.

Ředitelské volno dne 4. 3. 2022

​Ředitel školy vyhlašuje dne 4. 3. 2022 z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno.

COVID-19 - nové informace

​Na začátku nového roku nás opět čeká antigenní testování. Tentokrát se ale budou testovat i očkovaní a první 2 týdny bude testování probíhat v pondělí i ve čtvrtek.

V přiloženém letáku najdete také informace ohledně dalšího postupu v případě pozitivního testu vašeho dítěte nebo jeho spolužáka.

Informační leták naleznete zde.

Distanční výuka v ZŠ od 25.1. do 27.1. 2022 z důvodu karantény

​Vzhledem k tomu, že pedagogům školy byla v souvislosti s významným rizikovým kontaktem nařízena do čtvrtka 27.1.2022 karanténa, bude škola v uvedených dnech pro prezenční výuku UZAVŘENA.

Organizace školy ve dnech 25.1. - 27.1.2022:

  1. Žáci ZŠ budou doma a bude jim poskytováno vzdělávání distančním způsobem

  2. Mateřská škola bude mít normální provoz

  3. Školní jídelna bude v provozu. Všem žákům a pedagogům bude strava odhlášena, ale při distančním vyučování mají všichni na odebrání stravy nárok. Kdo chce obědy odebrat, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny na tel.: 737 328 098 nebo mail.: barbora.capova@zskamenice.cz. Žáci mohou odebrat jídlo pomocí jídlonosiče, nebo přijít zadním vchodem do jídelny a oběd sníst v jídelně. Změna jídelníčku vyhrazena!

  4. V případě potřeby vystavení OČR se prosím obraťte na tel.: 704 909 951 - paní Baránková

Mimořádné uzavření ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ dne 24.1.2022 z důvodu závažné provozní havárie

​Na vodovodním řadu v Kamenici došlo během víkendu k rozsáhlé havárii, v jejímž důsledku bude ZŠ a MŠ Kamenice dne 24. 1. 2022 pro prezenční provoz z důvodu nemožnosti zajistit dětem a žákům základní hygienické podmínky a stravu UZAVŘENA!!

Uzavření bude uskutečněno na základě dohody s úřadem Městyse Kamenice.

 

Dne 24.1.2022 bude provoz výše uvedených organizačních složek školy probíhat následujícím způsobem:

ZŠ - žákům ZŠ bude poskytováno distační on-line vzdělávání prostřednictvím Teams

MŠ - vzdělávání nebude poskytováno

ŠD - mimo provoz

ŠJ - vařit se bude pouze v omezeném rozsahu pro cizí strávníky

 

Děkujeme za pochopení!

Informační odpoledne

​Informační odpoledne (třídní schůzky) proběhne v úterý 18. ledna podle harmonogramu, který si s rodiči stanoví třídní učitelé.

Adventní benefiční koncert ZŠ a MŠ - poděkování

Všem účinkujícím i divákům děkujeme za účast na benefičním vystoupení a za příspěvky na Domov pokojného stáří v Kamenici.

 

Kompletní fotogalerii z akce najdete na oficiální fotogalerii školy zde.

Video z benefice si můžete prohlédnout zde.

Přerušení provozu ŠJ, ZŠ, MŠ a ŠD

​Z důvodu havarijního stavu části ústředního topení bude od 20. 12. do 22. 12. 2021 přerušen provoz základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.

Více informací najdete v dokumentu zde.

OČR pro rodiče žáků v době uzavření školy

​Vzhledem k tomu, že od 20. do 22. 12. 2021 bude celá ZŠ a MŠ Kamenice zavřená (souhlas MŠMT ohledně změny organizace školního roku), má škola kompetenci vystavovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení.

 

O žádost mohou požádat rodiče dětí do 10-ti let věku dítěte u paní Baránkové, tel. 704 909 951 či 567 201 538.

Předvánoční jarmark ve škole

Vážení rodiče, vážená veřejnosti.

Loňský lockdown nám neumožnil organizovat pro vás tuto tradiční a oblíbenou akci naší školy, a tak jsme se těšili, že letos sobě i vám vše vynahradíme. Na Jarmark jsme se pečlivě připravovali. Ani letos jej bohužel z důvodu aktuálně platných opatření a zhoršující se epidemiologické situace nemůžeme uskutečnit.

 

Proto jsme zvolili variantu, při které si budete moci vybírat alespoň na dálku a očima. Připravené výrobky i s cenovkami vám nejpozději ve středu odpoledne zpřístupníme ve fotogalerii školy. Jarmark pak proběhne v pátek pouze na chodbách školy a pouze pro žáky.

 

Budeme rádi, pokud nás i letos podpoříte a jejich prostřednictvím si zakoupíte něco z naší nabídky - vše vyráběli žáci pod vedením svých učitelů. Proto prosím dejte dětem v pátek s sebou peníze na vybrané výrobky a děti vám je pak přinesou domů.

 

Smyslem jarmarku má být ocenění tvořivé práce dětí a výtěžek je vždy použit na podporu zlepšení prostředí školy, vybavení žáků, konání třídních a volnočasových aktivit.

 

Předem děkujeme za vaši přízeň a podporu. Přejeme krásný předvánoční adventní čas.

Informační odpoledne

Informační odpoledne (třídní schůzky) proběhne v úterý 16. listopadu podle harmonogramu, který si s rodiči stanoví třídní učitelé.

Uzavření ZŠ a MŠ dne 22. 11. 2021

Z důvodu vypnutí dodávky elektrického proudu od 8.00 do 15.00 bude dne 22. 11. 2021 základní škola i mateřská škola uzavřena.

Změna ceny obědů

Vzhledem k narůstající ceně obědů, laskavě žádáme strávníky a rodiče žáků o kontrolu finančního limitu určeného ke strhávání obědů – svolení k inkasu.

I děti mají vzhledem ke změně vyhlášky navýšenou cenu obědů.

 

Aktuální ceny obědů od 1. 10. 2021 si můžete prohlédnout zde.

Děkujeme za pochopení.

Navýšení cen obědů

Vážení strávníci a rodiče,

 

vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám potravin, nutnosti dodržovat spotřební koš a na základě vyhlášky č. 272/2021 Sb. ze dne 14. července 2021 a s platností od 1.9.2021, dochází ke zvýšení cen stravného od 1.9.2021.

Aktuální ceník si můžete stáhnout zde.

Omezení možnosti přístupu ke vchodům v ZŠ a MŠ

Z důvodu probíhajících stavebních prací je do školy vstup možný pouze hlavním vchodem. Příchod k staré budově MŠ pouze ve směru od zdravotního střediska.

Do prostoru stavby za školou je vjezd a vstup zakázán!!

Do nové budovy MŠ je přístup pouze po chodníku okolo tělocvičny - od pošty!!!

Vyzvedávání dětí ze školní družiny je umožněno také vchodem u školní jídelny.

Soutěž "NEVĚŘ VŠEMU NA NETU"

Žáci 2. stupně naší školy se zapojili do soutěže "NEVĚŘ VŠEMU NA NETU" a uspěli i v konkurenci v rámci kraje Vysočina.

Více o soutěži a nejlepší práce studentů si můžete prohlédnout zde

Online kroužky

Společnost Berukroužky nabízí online kroužky.

Více informací o nich najde zde.

Eshop se školním oblečením

Ve spolupráci s firmou Schools United je znovu vytvořen eshop s oblečením s motivem naší školy.

Jsou k dispozici i nové produkty a vzory. Objednávat můžete do pátku 29. října.

Objednávat můžete zde.

Sběr papíru

V tomto školním roce se opět vracíme ke sběru papíru, menších elektrozařízení a baterií.

Sběr proběhne od 20. září do 5. října.

Více informací naleznete zde.

Zahájení školního roku

Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9.

Žáci budou vcházet do budovy školy od 7:00, ve společných prostorách školy mají povinnost mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor.

Po vstupu do školy a přezutí v šatně odejdou do své třídy, kde se podrobí antigennímu testu. Do zjištění výsledku testu mají žáci povinnost mít nasazenou ochranu úst i ve třídě.

Oficiální zahájení proběhne v 7:30 v jednotlivých třídách a v tento den budou žáci ve škole přibližně do 8:30.

Žáci 1. A a 1. B budou mít slavnostní zahájení na obecním úřadě. Pozvánka jim dorazí poštou. Testováni budou také 1. září po příchodu do školy.

Od 1. září budou mít automaticky všichni přihlášení žáci obědy, pokud byste chtěli 1. září oběd odhlásit, obraťte se na vedoucí školní jídelny nebo si jej odhlaste přes elektronický rezervační systém.

Více informací k organizaci výuky naleznete zde.​

Od 24. 5. do školy všichni žáci bez rotace

Od pondělí 24. května jdou do školy všichni žáci bez rotační výuky.

Vzhledem ke zrušení homogenity tříd platí od příštího týdne normální rozvrh včetně odchodů na obědy.

Všichni žáci mají obědy automaticky nahlášeny.

Podrobné informace od MŠMT naleznete zde.

Tábor Jabloňov - volná místa

Na letním táboře v Jabloňově v termínu od 17.7. do 28.7. máme ještě 3 volná místa. Zájemci se mohou hlásit u ředitele školy.

 

Přihlášku naleznete zde.

 

Přihlášené prosím o platbu za tábor a zajištění lékařského potvrzení, další informace již budou zaslány rodičům přihlášených e-mailem.

Výběr povinně volitelných předmětů na 2. stupni pro příští školní rok

Žáci současné 5. – 8. třídy budou mít od příštího školního roku v rozvrhu zařazen jeden povinně volitelný předmět dle vlastního výběru v časové dotaci 1 hodina týdně.

Na tento předmět se budou přihlašovat v úterý 22. 6. od 18:00.

Více informací o daných předmětech i přihlašování se dozvíte zde

Školní oblečení - eshop

Ve spolupráci s firmou Schools United je vytvořen eshop s oblečením s motivem naší školy.

Oblečení si můžete objednat na stránkách https://www.kraloveskoly.cz/kamenice

Nabídka bude otevřena jen do 31. 5. 2021.

Informační letáček si můžete prohlédnout zde.

Výsledky zápisu do mateřské školy

Seznam žáků zapsaných do mateřské školy pro školní rok 2021/22 naleznete zde.

Od 24. 5. vaří školní jídelna 2 jídla

V souvislosti s návratem všech žáků ZŠ do školy bez rotací vaří školní jídelna od pondělí 24. května 2 jídla.

 

Strávník má automaticky přihlášen oběd č. 1.

Pokud chce daný den odebrat oběd č. 2, musí si jej do čtvrtka 14:00 předešlého týdne navolit ve webové aplikaci na stránce iCanteen.

Celý 1. stupeň již jen prezenčně

Od pondělí 17. května jdou do školy všechny třídy 1. stupně, ze 2. stupně 6. třídy a 8. třída.

Všichni žáci školy by se na výuku bez rotace měli vrátit od pondělí 24. května.

Odchody na oběd a zároveň konce vyučování pro jednotlivé třídy naleznete zde.

Všichni žáci na prezenční výuce mají obědy automaticky nahlášeny.

Pro prokázání negativního testu není třeba ověření ze školy, stačí si vytisknout čestné prohlášení, které naleznete v online Bakalářích nahoře na hlavní stránce. Jeho umístění je zvýrazněno zde.

Podrobné informace od MŠMT naleznete zde.

Od příštího týdne do školy i 7. třídy a 9. třída a všechny děti MŠ

Od příštího týdne jdou rotačně do školy i žáci 2. stupně. Na naší škole půjdou příští týden do školy žáci 7. A, 7. B. a 9. třídy.

Mateřská škola má od pondělí plný provoz.

 

Více podrobností naleznete zde.

Odchody na oběd a zároveň konce vyučování pro jednotlivé třídy naleznete zde.

Podrobné informace od MŠMT naleznete zde.

Výsledky zápisu do 1. třídy

Seznam žáků zapsaných pro školní rok 2021/2022 do 1. třídy naleznete zde.

Zápis do mateřské školy

V současné době probíhá zápis do mateřské školy, podrobné informace o průběhu zápisu naleznete zde.

Veškeré potřebné dokumenty k zápisu naleznete zde.

Informace pro rodiče zaměstnané v záchranných složkách, sociálních službách a školství

Detailní informace naleznete zde.

Testování žáků

Vyjádření ředitele školy k testování žáků si můžete přečíst zde.

Instruktážní video s informačním letákem k testování najdete zde.

 

Na školu jsme od ministerstva obdrželi testy Singclean. (2. video)

Informační leták pro žáky najdete zde.

Informační leták pro rodiče najdete zde.

Nejčastější otázky k testování jsou zodpovězeny zde.

Ošetřovné

Informace pro získání ošetřovného na děti z uzavřených MŠ a žáky ze tříd ZŠ naleznete zde.

Ve zkratce je třeba vyplnit formulář, který si můžete stáhnout zde, předat zaměstnavateli a ten jej následně po doplnění údajů předá OSSZ.

Ceny obědů ve školní jídelně od 1. 2. 2021

Od 1. 2. se mění ceny obědů ve školní jídelně.

Aktuální ceny včetně kalkulace si můžete prohlédnout zde.

Informace k provozu škol od 4. ledna 2021

Informace k aktuálnímu provozu škol, které platí téměř beze změn od 4. ledna si můžete prohlédnout zde.

Zápis do 1. třídy ZŠ

Informace ohledně zápisu k zahájení povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 (zápis do 1.třídy)

naleznete zde.

Otevírání škol od 12. dubna

Od 12. dubna se na základní školy vrátí rotačně třídy 1. stupně a nejstarší děti do mateřské školy.

Pozor, změna, v pondělí na prezenční výuku do školy jde 2., 4. a 5. třída. (1. třída a 3. A i B jsou doma) 

Více podrobností naleznete zde.

Chození na obědy a zároveň konce vyučování pro jednotlivé třídy si můžete prohlédnout zde.

Nošení roušek

Informaci k nošení roušek si můžete přečíst zde.

Tábor Jabloňov 2021

I přes nejasnou situaci v souvislosti s probíhající koronavirovou krizí, jsme se i letos rozhodli uspořádat letní tábor. V případě zájmu prosím zašlete vyplněnou přihlášku (ke stažení ZDE) do konce dubna 2021. Tábor zatím neplaťte. V případě, že bude situace příznivá a konání letních táborů bude možné, budu komunikovat termín a provedení platby s jednotlivými přihlášenými.

Uzavření ZŠ a MŠ od 1. 3.

Na základě nařízení vlády se od 1. 3. na dobu 3. týdnů uzavírají všechny ročníky základních škol i mateřských škol.

Dále pokračují všechny třídy ZŠ v distanční výuce.

Stržení stravného za březen

Vzhledem k neurčitým informacím ohledně nástupu dětí na prezenční výuku bychom vás rádi informovali o tom, že všem dětem byla stržena záloha na stravné na měsíc březen.

Veškeré platby obědů již několik let strháváme zálohově – tzn. dopředu. Pokud děti do školy nenastoupí, budou vám veškeré přeplatky za stravné nejpozději v měsíci červenci vráceny.

Laskavě tímto žádáme o pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Děkujeme

Odhlášení obědů žákům ZŠ a MŠ

Žákům ZŠ a MŠ jsou od 1. 3. odhlášeny obědy.

Kdo by chtěl oběd přesto odebírat, ať si ho nahlásí nejpozději do neděle 28. 2. do 20:00 u vedoucí školní jídelny přes email barbora.capova@zskamenice.cz nebo formou sms na čísle 737 328 098.

Výpůjčka techniky pro distanční výuku

Zájemci o zapůjčení tabletu pro distanční výuku mohou psát svůj požadavek na email jan.jelinek@zskamenice.cz.

Informace k provozu škol od 4. 1. 2021

Informace k aktuálnímu provozu škol, které platí téměř beze změn od 4. ledna si můžete prohlédnout zde.

Platby za kroužky

Vzhledem k tomu, že není zcela jasné, kdy kroužky začnou fungovat, prosíme rodiče, aby zatím neprováděli žádné platby za tuto zájmovou činnost.

Výuka jazyků online zdarma

Na webových stránkách www.jazyky-online.info se můžete zapojit do výuky 8 světových jazyků pro děti a žáky online a zdarma.

Elektronická žákovská knížka

Informace k elektronické žákovské knížce najdete zde.