Informace k aktuálnímu provozu škol

Od pondělí 4. ledna 2021 nastupuje na prezenční výuku (ve škole) pouze 1. a 2. třída.

Ostatní třídy se budou vzdělávat doma na distanční výuce.

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. a 2. třídy.

Ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení je pro všechny povinnost nošení roušek. Ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly.

Žáci, kteří odebírají obědy, budou mít po dobu výuky ve škole obědy automaticky přihlášeny.

Pokud by někdo oběd odebírat nechtěl nebo si ho naopak chtěl přihlásit, může tak učinit přes webovou aplikaci iCanteen nebo přímo u vedoucí školní jídelny přes email barbora.capova@zskamenice.cz nebo telefonicky na čísle 567 273 334.

Informace k provozu škol a školských zařízení naleznete zde.

Opatření PES pro oblast školství naleznete zde.