Úvodní stránka » Archiv » "Nicholas Winton - síla lidskosti"

Projekce filmu "Nicholas Winton – síla lidskosti"

7. června se žáci 4., 8. a 9. třídy zúčastnili promítání hraného dokumentu „Nicholas Winton – síla lidskosti“ v kině v Lukách nad Jihlavou. Příběh člověka, který díky své vlastní iniciativě zcela nezištně zachránil téměř 700 dětí z Protektorátu Čechy a Morava, když je vlakem převezl k adoptivním rodinám v Anglii, je pro žáky velkým morálním příkladem. Je třeba vyzdvihnout i výborné komentování ze strany dramaturga filmu Zdeňka Tulise. Dojem z projekce nejvíce vyjadřuje reakce na první otázku z publika. Žákyně z Luk se ptala, kolik lidí mělo během filmu vlhké oči. Přihlásila se více než polovina účastníků. Před samotným filmem se žáci 8. a 9. třídy dostali na exkurzi do místní zámečnické dílny, kde byli hoši, a do denního stacionáře, kam se podívaly dívky.

Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace, Kamenice 402, 588 23 Kancelář ZŠ: 567 273 337