Úvodní stránka » O škole

Zakladní škola a Mateřská škola Kamenice

Zřizovatel:  Městys Kamenice

Právní subjektivita od 1.1.2003

ŠVP: Vzdělání je sladký plod hořkého kořene

Organizace školy:

  1. Plně organizovaná škola se dvěma třídami v  1., 4. a 5.ročníku a  jednou třídou v každém dalším ročníku
  2. Aktuální počet žáků  je  240

Technické údaje:

3 propojené budovy v rámci ZŠ, samostatná budova MŠ se 3 třídami a jednou dislokovanou třídou ve školní budově, 11 kmenových tříd ZŠ, školní družina, školní jídelna, cvičná kuchyňka, pracovní dílny, školní zahrada – přírodní učebna, sportovní areál, učebna F-CH, učebna informatiky, učebna pro výuku cizích jazyků, žákovská knihovna, tělocvična, keramická dílna.

Naše filozofie:

  1. Vychovávat tolerantní, slušné a vzdělané mladé lidi.
  2. Respektovat individuální potřeby žáků a to zejména žáků nadaných a žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování.
  3. Být funkční součástí komunity v rámci Městyse Kamenice i přidružených obcí.
  4. Vést žáky v duchu principů udržitelného života!
  5. Při vzdělávání využívat dostupné moderní informační technologie.
  6. Soustředit se na přípravu žáků pro život.

 

Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace, Kamenice 402, 588 23 Kancelář ZŠ: 567 273 337