Úvodní stránka » Archiv » Úspěšné projektové období 2015 – 2016 v ZŠ a MŠ Kamenice

Úspěšné projektové období 2015 – 2016 v ZŠ a MŠ Kamenice

 

  1. Fond Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2015

Název projektu: Zvýšení zabezpečení vnitropodnikové počítačové sítě, wifi sítě a zálohování a archivace dat v ZŠ a MŠ Kamenice

                       Výše dotace: 18.639,- Kč       (57%)

                       Podíl příjemce dotace: 14.000

                       Celkové náklady na projekt:  32.639,- Kč

            Účel dotace: Zakoupení specializovaného HW a SW k posílení vnitřní i vnější bezpečnosti

            sítě, včetně zálohování a přenosu dat

            Popis projektu: V rámci projektu bylo posíleno stávající zabezpečení sítě (firewall s I       integrovaným IPS) o sofistikovaný systém zabezpečení bezdrátové Wi-Fi sítě(kompletní správa přístupových bodů včetně omezování přístupu klientů, mapování signálu na mapě apod.), která rozšiřuje vzdělávací možnosti pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího systému základní školy.

Do sítě bylo implementováno specializované zálohovací zařízení( Zálohovací zařízení Netgear READYNAS 204) s možností rozšíření datových úložišť. Vnitřní síť organizace tak byla doplněna o prvky, které podstatně zvýšily její zabezpečení před nežádanými zásahy a zároveň došlo k zvýšení zabezpečení systémových i personálních dat klientů sítě.

 

 

  1. Fond Vysočiny - Životní prostředí 2015

               Název projektu: Využití přírodní zahrady ve výuce i dalších aktivitách

                       Výše dotace: 20.000,- Kč                      (69%)

                       Podíl příjemce dotace: 8.888,- Kč

                       Celkové náklady na projekt:   28.888,- Kč

              Účel dotace: Podpora environmentálního vzdělávání žáků a učitelů základní školy a  

              veřejnosti, výstavba prvků přírodní zahrady, zakoupení nářadí, výsadba zeleně, certifikace.

             Popis projektu: Byla certifikována přírodní zahrada.  Uskutečnil se odborný seminář pro pedagogické pracovníky  1. a 2. stupně ve spolupráci s Chaloupky o.p.s. Byly vybudovány 2 vysoké záhony a pořízeno osivo a sadba.  Bylo vybudováno kompostiště. Proběhl Den Země - při blokové výuce byla využita zahrada. V průběhu školního roku byla zahrada využívána pro výuku   i volnočasové activity. Uskutečnil se Den stromů - společná akce školy s veřejností na školní zahradě - zúčastnilo se asi 60 rodičů a dětí. Část plotu je osázena zelení. Je připravena stálá expozice výukových materiálů jako podpora výuky v přírodní učebně.

 

 

  1. Rozvojový program MŠMT – Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015

      Výše dotace: 45.300,- Kč                      (100%)

      Podíl příjemce dotace: 0,- Kč

      Celkové náklady na projekt:    45.300,- Kč

             Účel dotace: Zakoupení specializovaných kompenzačních pomůcek

             Popis projektu: byl zakoupen Interaktivní dotykový projektor Epson EB 595 Wi a speciální

             program pro výuku psaní a  čtení Symwriter. Projektem bylo podpořeno vzdělávání žákyně

             s těžkou specifickou vývojovou poruchou učení.

  1. MŠMT: Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Projekt byl realizován prostřednictvím kraje Vysočina v projektu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

           Výše dotace: 47.185,- Kč                    (100%)

           Podíl příjemce dotace:    0,- Kč

          Celkové náklady na projekt:  47.185,- Kč

Účel dotace:  Podpora technických dovedností žáků v oblasti montování, sestavování, demontování.

Popis projektu: bylo zakoupeno 10 ks stavebnic Merkur Mladý technik II a 5 ks stavebnic   

Merkur Mladý technik I. Stavebnice jsou využívány v pracovních činnostech na 1. i 2.stupni školy a jejich využívání rozvíjí technické dovednosti žáků .

 

  1. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) – Zvyšování kvality ve vzdělávání – Výzva č. 56

Název projektu: Angličtina pro život v současném globálním světě

             Výše dotace:  957.618,- Kč              (100%)

             Podíl příjemce dotace: 0,- Kč

             Celkové náklady na projekt:   957.618,- Kč

Účel dotace: Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky, Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Popis projektu: V rámci projektu bylo vysláno do zahraničí na jazykový pobyt nebo kurz celkem 60 žáků a 9 učitelů.

 

  1. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) – Zvyšování kvality ve vzdělávání – Výzva č. 57

Název projektu: Aktivní rozvoj manuální zručnosti žáků na 2.stupni

        Výše dotace:   204.112,- Kč            (100%)

        Podíl příjemce dotace: 0,- Kč

        Celkové náklady na projekt:   204.112,- Kč

Účel dotace: Podpora manuální zručnosti žáků na základních školách

Popis projektu:  Školní dílna byla díky finanční dotaci vybavena novým nářadím pro rozvoj manuálních dovedností žáků školy. Při realizaci projektu bylo přímo podpořeno 18 žáků 7. a 8. třídy, kteří se zakoupeným náčiním vyrobili pomocí pracovně-metodických listů dřevěné výrobky (hlavolam, obracečka na gril, dřevěná hračka na kolečkách, betlém). Dílna vybavená vhodně zvoleným nářadím je dále k dispozici všem žákům školy.

 

Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace, Kamenice 402, 588 23 Kancelář ZŠ: 567 273 337