Úvodní stránka » Zaměstnanci

 

Zaměstnanci

Učitelé

 • Ing. Jan Jelínek

  Funkce: ředitel ZŠ a MŠ
  Email: jan.jelinek@zskamenice.cz
  Předměty: Přírodopis, Praktické činnosti, Informatika
           Třídnictví: devátá třída
 • Mgr. Michal Vrzáček

  Funkce: zástupce ředitele
  Email: michal.vrzacek@zskamenice.cz
  Předměty: Dějepis, Zeměpis, Informatika
 • Mgr. Lenka Šmídová

  Funkce: výchovný poradce
  Email: lenka.smidova@zskamenice.cz
  Předměty: Anglický jazyk, Hudební výchova, Ruský jazyk
 • Mgr. Jaroslava Dočekalová

  Funkce: koordinátor minimální prevence
  Email: jar.docekalova@zskamenice.cz
  Třídnictví: ve školním roce 2016/2017 nemá
  Předměty: Občanská výchova, Český jazyk, Ruský jazyk, Výtvarná výchova
 • Mgr. Dagmar Nevosadová

  Funkce: koordinátor EVVO
  Email: dagmar.nevosadova@zskamenice.cz
  Třídnictví: 7.třída
  Předměty: Matematika, Přírodopis, Výchova ke zdraví  
                                                                                                       
 •   Mgr. Marie Jelínková

            Email: marie.jelinkova@zskamenice.cz
            Třídnictví: 2.A třída            
            Předměty:
1.stupeň ZŠ
 
 •   Mgr. Kateřina Čápová

             Email: katerina.capova@zskamenice.cz
             Třídnictví: 3.B třída             
             Předměty: 1.stupeň ZŠ
 
 •   Mgr. Marie Hubená

            Email: marie.hubena@zskamenice.cz
            Třídnictví: 3.A třída            
            Předměty:
1.stupeň ZŠ
 
 
 •  Mgr. Pavlína Mušková
              Email: pavlina.muskova@zskamenice.cz
              Třídnictví: čtvrtá třída
              Předměty: 1.stupeň ZŠ

 • David Nedoma
  školník
Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace, Kamenice 402, 588 23 Kancelář ZŠ: 567 273 337