Úvodní stránka » Zaměstnanci

 

Zaměstnanci

Učitelé

 • Ing. Jan Jelínek

  Funkce: ředitel ZŠ a MŠ
  Email: jan.jelinek@zskamenice.cz
  Předměty: Přírodopis, Praktické činnosti
 • Mgr. Michal Vrzáček

  Funkce: zástupce ředitele
  Email: michal.vrzacek@zskamenice.cz
  Předměty: Dějepis, Zeměpis, Tělesná výchova
 • Mgr. Lenka Šmídová

  Funkce: výchovný poradce
  Email: lenka.smidova@zskamenice.cz
  Předměty: Anglický jazyk, Hudební výchova, Ruský jazyk
 • Mgr. Jaroslava Dočekalová

  Funkce: koordinátor minimální prevence
  Email: jar.docekalova@zskamenice.cz
  Třídnictví: 7. třída
  Předměty: Občanská výchova, Český jazyk, Ruský jazyk, Výtvarná výchova, Tělesná výchova
 • Mgr. Dagmar Nevosadová

  Funkce: koordinátor EVVO
  Email: dagmar.nevosadova@zskamenice.cz
  Třídnictví: 9. třída
  Předměty: Matematika, Přírodopis, Výchova ke zdraví
                                                                                         
 •   Mgr. Marie Jelínková

            Email: marie.jelinkova@zskamenice.cz
            Třídnictví: 4.A           
            Předměty:
1.stupeň ZŠ
 
 •   Mgr. Kateřina Čápová

             Email: katerina.capova@zskamenice.cz
             Třídnictví: 1. B a 5.B            
             Předměty: 1.stupeň ZŠ
 
 •   Mgr. Zuzana Nedomová

            Email: zuzana.nedomova@zskamenice.cz
            Třídnictví: 5.A          
            Předměty:
1.stupeň ZŠ
 
 •  Mgr. Pavlína Mušková
            Email: pavlina.muskova@zskamenice.cz
            Třídnictví: 1.A
            Předměty: 1.stupeň ZŠ
 

Vychovatelky

 • Dana Procházková
  vychovatelka školní družiny
 • Věra Ferdová 
  vychovatelka školní družiny, 1. stupeň ZŠ

Nepedagogové

 • David Nedoma
  školník
Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace, Kamenice 402, 588 23 Kancelář ZŠ: 567 273 337