Jak zaplatit za návštěvu výtvarného kroužku, kytary nebo kroužku vaření?

Platby za návštěvu uměleckých a hudebních kurzů organizovaných školou

 

Cena za výuku trempské kytary je 700,- Kč za 1 pololetí.

Cena za návštěvu výtvarného oboru je 600,- Kč za 1 pololetí (včetně výtvarného materiálu).

Cena za výuku kroužku vaření je 500,- Kč za 1 pololetí.

 

Pokyny k platbám: Platbu (za 1. pololetí do konce listopadu a za 2. pololetí do konce února) prosím proveďte na účet školy č.: 1467719339/0800   ČS, a.s. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a název kurzu (např. Jan Novák – kytara). Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka.