Jak přihlásit žáka na zájmový útvar?

Škola nabízí každoročně velké množství kroužků. Zájmové útvary jsou žákům nabízeny na začátku školního roku, přihlásit se na ně mohou prostřednictvím přihlášky, kterou obdrží od svého třídního učitele.

Platby za kroužky činí 50,-Kč na měsíc a žáci ji donesou v hotovosti vedoucímu daného kroužku. (kromě výtvarného kroužku a výuky hry na hudební nástroj) Přihlašuje se minimálně na jedno pololetí.

Částka je rozdělena na platbu za říjen - prosinec - 150,-Kč (do konce října)

                                                leden - květen - 250,-Kč (do konce února)

Platba za výtvarný kurz, kurz kláves a kurz trampské kytary je odlišná a pokyny k placení naleznete zde.