Přijímací řízení na SŠ

Zápisový lístek 

Do zápisového lístku po rozhodnutí o přijetí vyplní uchazeč školu a obor, který chce studovat a zápisový lístek odevzdá nejdéle do 10 pracovních dní od data rozhodnutí o přijetí na příslušnou střední školu (podle data na webové stránce, kde je umístěn seznam přijatých žáků). Zápisový lístek nelze vzít zpět. Pouze pokud byl uchazeč vzat na školu na základě odvolání a zápisový lístek podal na druhou školu, je možno vzít lístek zpět a odevzdat ho na škole, kam byl přijat na odvolání.

 

Odvolání 

Pokud uchazeč splní podmínky přijímacího řízení (dostatečný počet bodů za prospěch na ZŠ, úspěšné složení přijímací zkoušky apod.), a přesto není přijat na studijní obor,  lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od data, kdy si uchazeč  vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí, které ředitelé SŠ zasílají poštou.  

Přijímací řízení na SŠ

ve školním roce 2019-20

Přijímací řízení na SŠ ve školním

roce 2020 - COVID - 19

© 2019 ZŠ a MŠ Kamenice u Jihlavy

  • w-facebook
  • Twitter Clean

Kontakt: +420 567 273 337   /   skola@zskamenice   /  Kamenice 402, 588 32 Kamenice u Jihlavy