Přijímací řízení na SŠ

Aktuální informace k přijímacímu řízení v roce 2021

Zápisové lístky a přihlášky se budou ve škole vydávat ve čtvrtek 21. 1. od 16:00 do 17:00.

Rodiče budou potřebovat občanský průkaz. 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Veškeré informace k podání přihlášek na střední školy pro školní rok 2021 - 2022, k termínům odevzdávání přihlášek a termínům příjímacích zkoušek budou rodičům žáků 9. ročníku sděleny na společné schůzce v lednu 2021. Termín bude upřesněn. 

Zápisový lístek 

Do zápisového lístku po rozhodnutí o přijetí vyplní uchazeč školu a obor, který chce studovat a zápisový lístek odevzdá nejdéle do 10 pracovních dní od data rozhodnutí o přijetí na příslušnou střední školu (podle data na webové stránce, kde je umístěn seznam přijatých žáků). Zápisový lístek nelze vzít zpět. Pouze pokud byl uchazeč vzat na školu na základě odvolání a zápisový lístek podal na druhou školu, je možno vzít lístek zpět a odevzdat ho na škole, kam byl přijat na odvolání.

 

Odvolání 

Pokud uchazeč splní podmínky přijímacího řízení (dostatečný počet bodů za prospěch na ZŠ, úspěšné složení přijímací zkoušky apod.), a přesto není přijat na studijní obor,  lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od data, kdy si uchazeč  vyzvedne rozhodnutí o nepřijetí, které ředitelé SŠ zasílají poštou.  

DSC_0977.JPG

Přijímací řízení na SŠ

ve školním roce 2020-21

Přihláška na SŠ ke stažení

Vzor vyplněné přihlášky na SŠ

Vzor zápisového lístku