Informace pro rodiče

Školní řád MŠ

ŠVP PV

Stanovení úplaty v MŠ 2020/21

Stanovení úplaty v MŠ v období hlavních

prázdnin 2021

Stanovení úplaty v MŠ 2021/22

Kritéria přijímání do MŠ

Medvídci_knihovna_Jihlava.jpg

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Potvrzení o očkování

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Podmínky provozu MŠ v období hlavních prázdnin

Podmínky provozu MŠ v období vedlejších prázdnin