Zaměstnanci

Učitelé

Ing. Jan Jelínek

Funkce: ředitel ZŠ a MŠ

Email: jan.jelinek@zskamenice.cz

Předměty: Přírodopis, Praktické činnosti

Mgr. Michal Vrzáček

Funkce: zástupce ředitele
Email: michal.vrzacek@zskamenice.cz
Předměty: Dějepis, Zeměpis

Mgr. Lenka Šmídová

Funkce: výchovný poradce
Email: lenka.smidova@zskamenice.cz
Předměty: Anglický jazyk, Hudební výchova

Mgr. Jaroslava Dočekalová

Funkce: koordinátor minimální prevence
Email: jar.docekalova@zskamenice.cz
Třídnictví: 8. třída
Předměty: Občanská výchova, Český jazyk, Tělesná výchova

Mgr. Dagmar Nevosadová

Funkce: koordinátor EVVO
Email: dagmar.nevosadova@zskamenice.cz

Třídnictví: 6.A
Předměty: Matematika, Přírodopis

                                                                                         

Mgr. Marie Jelínková

Email: marie.jelinkova@zskamenice.cz

Třídnictví: 5.A           
Předměty: 1.stupeň ZŠ

Mgr. Kateřina Čápová

Email: katerina.capova@zskamenice.cz

Třídnictví: 2. B            

Předměty: 1.stupeň ZŠ

Mgr. Zuzana Nedomová

Email: zuzana.nedomova@zskamenice.cz

Třídnictví: 1. třída          
Předměty: 1.stupeň ZŠ

 

Mgr. Pavlína Mušková

Email: pavlina.muskova@zskamenice.cz
Třídnictví: 2.A
Předměty: 1.stupeň ZŠ

Mgr. Iva Cahová

Email: iva.cahova@zskamenice.cz

Třídnictví: 3. třída
Předměty: 1.stupeň ZŠ

Irena Vymazalová

Email: irena.vymazalova@zskamenice.cz
Třídnictví: 4. třída
Předměty: 1.stupeň ZŠ

Mgr. Milan Jelen

Email: milan.jelen@zskamenice.cz
Třídnictví: 5.B
Předměty: 1.stupeň ZŠ, tělesná výchova

Mgr. Miroslava Valová, DiS.

Email:  miroslava.valova@zskamenice.cz
Třídnictví: 7. třída
Předměty: Český jazyk, Informatika, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova

Mgr. Pavlína Kratochvílová

Email: pavlina.kratochvil@zskamenice.cz

Třídnictví: 6.B
Předměty: Německý jazyk, Výtvarná výchova, Praktické činnosti

Mgr. Olga Semrádová

Email: olga.semradova@zskamenice.cz  

Třídnictví: 9. třída

Předměty: Chemie, Přírodopis, Matematika, Dějepis, Zeměpis, Informatika

Mgr. Dana Komínková

Email: dana.kominkova@zskamenice.cz
Předměty:  Fyzika, Zeměpis

Monika Rubáková

Email: monika.rubakova@zskamenice.cz
Předměty:  Anglický jazyk, Praktické činnosti

 

Vychovatelky

Dana Procházková

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Věra Ferdová

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Soňa Štorková

Email: sona.storkova@zskamenice.cz

asistent pedagoga

Pavla Rosecká

asistent pedagoga

Nepedagogové

Daniela Baránková, Dipl. Ek.

ekonomka
Email: daniela.barankova@zskamenice.cz

Barbora Čápová, DiS.
vedoucí školní jídelny

Email: barbora.capova@zskamenice.cz

David Nedoma 

školník

© 2019 ZŠ a MŠ Kamenice u Jihlavy

  • w-facebook
  • Twitter Clean

Kontakt: +420 567 273 337   /   skola@zskamenice   /  Kamenice 402, 588 32 Kamenice u Jihlavy