Zaměstnanci

Učitelé

Ing. Jan Jelínek

Funkce: ředitel ZŠ a MŠ

Email: jan.jelinek@zskamenice.cz

Předměty: Přírodopis, Praktické činnosti,

Hudební výchova

Mgr. Michal Vrzáček

Funkce: zástupce ředitele
Email: 
michal.vrzacek@zskamenice.cz
Předměty: Dějepis, Zeměpis

Mgr. Lenka Šmídová

Funkce: výchovný poradce
Email: 
lenka.smidova@zskamenice.cz
Předměty: Anglický jazyk, Hudební výchova

Mgr. Jaroslava Dočekalová

Funkce: koordinátor minimální prevence
Email: 
jar.docekalova@zskamenice.cz
Předměty: Občanská výchova, Český jazyk, Tělesná výchova

Mgr. Dagmar Nevosadová

Funkce: koordinátor EVVO
Email: 
dagmar.nevosadova@zskamenice.cz

Třídnictví: 8.A
Předměty: Matematika, Přírodopis

                                                                                         

Mgr. Marie Jelínková

Email: marie.jelinkova@zskamenice.cz

Třídnictví: 1. A           
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Petra Petrová

Email: petra.petrova@zskamenice.cz

Třídnictví: 1. B           
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Kateřina Čápová

Email: katerina.capova@zskamenice.cz

Třídnictví: 4.B            

Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Zuzana Nedomová

Email: zuzana.nedomova@zskamenice.cz

Třídnictví: 3. třída          
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Pavlína Mušková

Email: pavlina.muskova@zskamenice.cz
Třídnictví: 4.A
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Iva Cahová

Email: iva.cahova@zskamenice.cz

Třídnictví: 5. třída
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Irena Vymazalová

Email: irena.vymazalova@zskamenice.cz
Třídnictví: 2. třída
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Olga Semrádová

Email: olga.semradova@zskamenice.cz 
Třídnictví: 7. B
Předměty: Chemie, Přírodopis, Matematika

Mgr. Miroslava Valová, DiS.

Email:  miroslava.valova@zskamenice.cz
Třídnictví: 9. třída
Předměty: Český jazyk, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova

Mgr. Pavlína Kratochvílová

Email: pavlina.kratochvil@zskamenice.cz

Třídnictví: 8.B
Předměty: Německý jazyk, Výtvarná výchova, Praktické činnosti

Mgr. Tomáš Píša

Email: tomas.pisa@zskamenice.cz  

Třídnictví: 7.A

Předměty: Výchova ke zdraví, Zeměpis, Informatika, Tělesná výchova, Praktické činnosti

Monika Rubáková

Email: monika.rubakova@zskamenice.cz
Předměty:  Anglický jazyk, Praktické činnosti

Mgr. Kateřina Kučerová

Email: katerina.kucerova@zskamenice.cz
Třídnictví: 6.A

Předměty:  Fyzika, Přírodopis, Praktické činnosti, Tělesná výchova

Mgr. Jakub Kučera

Email: jakub.kucera1@zskamenice.cz
Třídnictví: 6.B

Předměty:  Fyzika, Informatika, Praktické činnosti, Dějepis

Mgr. Beáta Dubová

Email: beata.dubova@zskamenice.cz

Předměty:  Anglický jazyk, Hudební výchova

asistent pedagoga

Vychovatelky a asistentky

Dana Procházková

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Věra Ferdová

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Soňa Štorková

Email: sona.storkova@zskamenice.cz

asistent pedagoga

Lucie Krejčí

Email: lucie.krejci@zskamenice.cz

asistent pedagoga

Nepedagogové

Daniela Baránková, Dipl. Ek.

ekonomka
Email: daniela.barankova@zskamenice.cz

Barbora Čápová, DiS.
vedoucí školní jídelny

Email: barbora.capova@zskamenice.cz

David Nedoma 

školník
Učitelé.JPG
Zaměstnanci.JPG