Zaměstnanci

Učitelé

Ing. Jan Jelínek

Funkce: ředitel ZŠ a MŠ

Email: jan.jelinek@zskamenice.cz

Předměty: Přírodopis, Praktické činnosti,

Hudební výchova

Mgr. Michal Vrzáček

Funkce: zástupce ředitele
Email: 
michal.vrzacek@zskamenice.cz
Předměty: Dějepis, Dějepisně - zeměpisný

seminář, Přírodovědné badatelství

Mgr. Lenka Šmídová

Funkce: výchovný poradce
Email: 
lenka.smidova@zskamenice.cz
Předměty: Anglický jazyk, Hudební výchova

Mgr. Jaroslava Dočekalová

Funkce: koordinátor minimální prevence
Email: 
jar.docekalova@zskamenice.cz
Třídnictví: 7
.A

Předměty: Občanská výchova, Český jazyk, Praktické činnosti

Mgr. Dagmar Nevosadová

Funkce: koordinátor EVVO
Email: 
dagmar.nevosadova@zskamenice.cz

Třídnictví: 9.A
Předměty: Matematika, Přírodopis, Výchova

ke zdraví

                                                                                         

Mgr. Marie Jelínková

Email: marie.jelinkova@zskamenice.cz

Třídnictví: 2. A           
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Petra Petrová

Email: petra.petrova@zskamenice.cz

Třídnictví: 2. B           
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Kateřina Čápová

Email: katerina.capova@zskamenice.cz

Třídnictví: 5.B            

Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Zuzana Nedomová

Email: zuzana.nedomova@zskamenice.cz

Třídnictví: 4. třída          
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Pavlína Mušková

Email: pavlina.muskova@zskamenice.cz
Třídnictví: 5.A
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Iva Cahová

Email: iva.cahova@zskamenice.cz

Třídnictví: 1. třída
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Irena Vymazalová

Email: irena.vymazalova@zskamenice.cz
Třídnictví: 3. třída
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Bc. Lucie Adamcová

Email: lucie.adamcova@zskamenice.cz 
Předměty: Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti, Tělesná výchova

Mgr. Miroslava Valová, DiS.

Email:  miroslava.valova@zskamenice.cz
Třídnictví: 8. B
Předměty: Český jazyk, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova

Mgr. Pavlína Kratochvílová

Email: pavlina.kratochvil@zskamenice.cz

Třídnictví: 9.B
Předměty: Německý jazyk, Výtvarná výchova, Praktické činnosti, Výtvarnictví a design

Mgr. Tomáš Píša

Email: tomas.pisa@zskamenice.cz  

Třídnictví: 8.A

Předměty: Výchova ke zdraví, Zeměpis, Tělesná výchova, Sportovní příprava

Monika Rubáková

Email: monika.rubakova@zskamenice.cz
Předměty:  Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Ing. Lukáš Valenta

Email: lukas.valenta@zskamenice.cz
Třídnictví: 6. třída

Předměty:  Fyzika, Matematika, Zeměpis, Praktické činnosti

Mgr. Jakub Kučera

Email: jakub.kucera1@zskamenice.cz
Třídnictví: 7.B

Předměty:  Fyzika, Informatika, Praktické činnosti, Polytechnická výchova

Mgr. Beáta Dubová

Email: beata.dubova@zskamenice.cz

Předměty:  Anglický jazyk, Hudební výchova, Sportovní příprava

asistent pedagoga

Bc. Kamil Rydlo

Email: kamil.rydlo@zskamenice.cz

Předměty:  Dějepis, Výtvarná výchova, Český jazyk

asistent pedagoga

Vychovatelky a asistentky

Dana Procházková

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Věra Ferdová

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Soňa Štorková

Email: sona.storkova@zskamenice.cz

asistent pedagoga

Lucie Krejčí

Email: lucie.krejci@zskamenice.cz

asistent pedagoga

Hana Kolouchová

Email: hana.kolouchova@zskamenice.cz

asistent pedagoga

Lucie Chvistková

Email: lucie.chvistkova@zskamenice.cz

asistent pedagoga

Nepedagogové

Daniela Baránková, Dipl. Ek.

ekonomka
Email: daniela.barankova@zskamenice.cz

Barbora Čápová, DiS.
vedoucí školní jídelny

Email: barbora.capova@zskamenice.cz

David Nedoma 

školník
Učitelé.JPG
Zaměstnanci.JPG