ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Zakladní škola a Mateřská škola Kamenice

Naše filozofie:

  1. Vychovávat tolerantní, slušné a vzdělané mladé lidi.

  2. Respektovat individuální potřeby žáků a to zejména žáků nadaných a žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování.

  3. Být funkční součástí komunity v rámci Městyse Kamenice i přidružených obcí.

  4. Vést žáky v duchu principů udržitelného života!

  5. Při vzdělávání využívat dostupné moderní informační technologie.

  6. Soustředit se na přípravu žáků pro život.Zřizovatel:  Městys Kamenice

Právní subjektivita od 1.1.2003

ŠVP: Vzdělání je sladký plod hořkého kořene

Organizace školy:

  1. Plně organizovaná škola se dvěma třídami ve  3., 6. a 7. ročníku a  jednou třídou v každém dalším ročníku

  2. Aktuální počet žáků  je  243

Technické údaje:

3 propojené budovy v rámci ZŠ, samostatná budova MŠ se 2 třídami a 2 třídami v nové budově MŠ, 12 kmenových tříd ZŠ, školní družina, školní jídelna, cvičná kuchyňka, pracovní dílny, školní zahrada – přírodní učebna, sportovní areál, učebna F-CH, učebna informatiky, učebna pro výuku cizích jazyků, učebna hudební výchovy, žákovská knihovna, tělocvična, keramická dílna.
 

DSC_0542.JPG
DSC_0315.JPG