1/8
VZDĚLÁNÍ JE SLADKÝ PLOD HOŘKÉHO KOŘENE

Kalendář akcí

Aktuality

Předávání vysvědčení
Odevzdávání učebnic
Možnost prezenční výuky žáků 1. stupně
Příprava žáků 9. třídy na přijímací zkoušky
Uzavření škol až do odvolání

Místo uklizečky na zástup

ZŠ a MŠ Kamenice hledá uklízečku na zástup.

 

Nástup v průběhu srpna 2020 – cca do půlky až konce září.

5. místo ve sportovní lize škol

Naše škola dosáhla historického úspěchu, když ve sportovní lize škol okresu Jihlava skončila na nádherném 5. místě. Před nás se dostaly pouze 4 jihlavské školy.

 

Všem sportovcům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout zde.

3. číslo časopisu Žihadlo

Vyšlo 3. číslo školního časopisu Žihadlo.

Prohlédnout si ho můžete zde.

Informace ředitele školy o způsobu hodnocení na konci školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení bude v tomto školním roce provedeno dle vyhlášky č. 211/2020 Sb., s účinností od 27. 04. 2020 a platné metodiky MŠMT vydané k této vyhlášce.

V případě distančního vzdělávání bude zohledněna účast žáků na odevzdávání zadaných úkolů.

Vyhlášku č. 211/2020 Sb., si můžete zobrazit zde.

Žáci budou vzhledem ke komplikovanému průběhu druhého pololetí tohoto školního roku hodnoceni klasifikačními stupni výborný (1), chvalitebný (2) nebo prospěl (P).

Výjimku tvoří žáci 9. třídy, kteří budou hodnoceni klasickým způsobem.

Ukončení vybírání elektroodpadu

ZŠ a MŠ Kamenice již nadále nebude vybírat elektroodpad s výjimkou drobných elektrozařízení, které se vydají do sběrné nádoby na elektroodpad umístěné v budově školy (mobilní telefony, holicí strojky, nositelná elektronika,...).

Zrušení omezení pro školy, organizace závěrečného týdne.

Vážení rodiče,

 

dle aktuálně platného rozhodnutí MŠMT bude organizace konce školního roku probíhat podle následujícího harmonogramu:

  1. všechny akce po 22.6., které nesouvisí s výukou - tedy i vybírání učebnic a jiné akce se žáky jsou již bez omezení počtu žáků ve skupinách, byl zrušen i zákaz mísení skupin.

  2. Sledujte prosím pečlivě informační kanály školy (web, facebook, Bakaláři, mail), konkrétní informace vám zašlou jednotliví třídní učitelé, program tříd se může lišit!

  3. V pondělí 22.6. a úterý 23.6. proběhne vybírání učebnic – postupujte prosím podle pokynů jednotlivých třídních učitelů.

  4. POVINNOST PŘINÉST PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZŮSTALA ZACHOVÁNA!!! (pro ty, kteří tak neučinili dříve) - formulář si můžete stáhnout zde​​.

 

Pro vysvědčení si žáci přijdou hromadně v pátek 26.6. v 7.30 tak, jak je obvyklé v běžném školním roce. Případnou neúčast na společném předávání vysvědčení řešte prosím předem se svým třídním učitelem.

Přeplatky za školné, stravné a zájmové kroužky

Vážení rodičové,

 

vzhledem k mimořádné situaci způsobené karanténou bychom vás rádi informovali o způsobu vracení přeplatků za školné, stravné a zájmové kroužky.

 

Za zájmové kroužky budou vratky vypadat následovně:

poměrná část za měsíce, kdy neprobíhala výuka trampské kytary, výtvarného kroužku a kroužku vaření bude vrácena na účet rodičům. Zde je jistota, že do konce školního roku už výuka probíhat nebude.

Za ostatní kroužky, které se platily v hotovosti, si budou moci žáci vyzvednout poměrnou částku do konce školního roku (26.6. 2020) a to přímo u vedoucích kroužků.

Přeplatky za stravné pak očekávejte v první polovině července.

K uzávěrce stravného dojde až po ukončení školního roku. Bez ohledu na to, jestli se dítě v současné chvíli v jídelně stravuje či ne. To platí jak pro děti ze ZŠ, tak pro děti v MŠ.

Školné za družinu či školku také očekávejte nejpozději do ukončení školního roku.

Děkujeme tímto za pochopení.

V případě dotazů kontaktujte paní Baránkovou na tel: 561 207 538 nebo 704 909 951.

Nový postup při žádosti o ošetřovné

Škola již tiskopisy nepotvrzuje.

Více informací naleznete na následující stránce:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Forma výuky žáků 2. stupně do konce školního roku

Ředitel školy oznamuje, že žáci 2.stupně budou až do konce školního roku 2019/2020 pokračovat v režimu distančního (domácího) vzdělávání.

Organizace výuky ve škole od 25. 5. 2020 

Informace o průběhu vzdělávání v ZŠ a MŠ Kamenice od 25. 5. 2020 najdete zde.

Počty, žáků v jednotlivých třídách si můžete prohlédnout zde.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde.

Zapsaní žáci do MŠ

V dokumentu níže můžete zjistit, které děti byly zapsány do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Dokument "Dětii přijaté do MŠ" najdete zde.

Zapsaní žáci do 1. třídy

V dokumentu níže můžete zjistit, kteří žáci byli zapsání do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

Dokument "Žáci přijatí do 1. třídy" najdete zde.

Informace o konání letního tábora v Jabloňově

Vzhledem k vývoji situace stále vyčkáváme na konkrétnější informaci k možnostem a podmínkám, které by umožnily konání letních táborů.

Náš letní tábor v Jabloňově s datem konání od 8.7. do 18.7. zatím připravujeme a s jeho konáním počítáme.

Jakmile padne definitivní rozhodnutí, budeme přihlášené účastníky informovat! Prozatím se zasíláním plateb a vyzvedáváním lékařských potvrzení vyčkejte.

Děkujeme za pochopení

Nové podmínky přijímacích zkoušek na SŠ

Ministerstvo školství zveřejnilo nové podmínky přijímacích zkoušek na SŠ.

Více informací najdete zde.

Úplata za vzdělávání v MŠ a ŠD

V souvislosti s uzavřením ZŠ a MŠ měníme úplatu za vzdělávání.

Stanovení úplaty za vzdělávání v ŠD najdete zde.

Stanovení úplaty za vzděláváno v MŠ najdete zde.

Informace k práci v Office 365 a Teams

V následujícím návodu se dozvíte jak se přihlásit do Office 365, jak s ním pracovat a nastavit si ho, aby vaše práce byla co nejefektivnější.

Dále zjistíte, jak si otevřít úkol v Teams, upravovat zde dokument a nakonec jej i odevzdat.

Návod zobrazíte po kliknutí na odkaz zde.

Obnovení provozu MŠ

Provoz v mateřské škole bude opět zahájen 25. 5.

Více informací čtěte zde.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde.

Výuka jazyků online a zdarma

Na webových stránkách www.jazyky-online.info se můžete zapojit do výuky 8 světových jazyků pro děti a žáky online a zdarma.

Uzavření MŠ

Na základě nastalé situace jsme se rozhodli od 19. 3. až do odvolání uzavřít MŠ.

Více informací čtěte zde.

Domácí výuka

Vážení rodiče,

během období, kdy budou zavřené základní školy, bude probíhat domácí výuka a informace budete dostávat následujícím způsobem:

1. stupeň - jelikož většinu předmětů má třídní učitel, on sám rozhodne a informuje Vás o způsobu předávání informací a formě výuky. Může se tak dít prostřednictvím klasických emailů, portálu Bakaláři prostřednictvím Komens, nebo přes aplikaci Microsoft Teams.

2. stupeň - na většinu předmětů jsou různí učitelé, takže forma předávání informací a sdílení materiálů bude jednotná.

Pro každý předmět mají žáci a vyučující vytvořené v Microsoft Teams jednotlivé týmy, ve kterých budou komunikovat se svými učiteli, najdou tam výukové materiály a odkazy na ně a budou přes ně i případné úkoly odevzdávat.

Do Microsoft Teams se žáci dostanou přes svůj školní účet do Microsoft Office 365.

Pokud by někdo přihlašovací jméno nebo heslo zapomněl, může o něj požádat pana ředitele na emailové adrese jan.jelinek@zskamenice.cz

Věříme, že domácí výuka bude pro nás všechny něčím novým a obohacujícím, pokud byste měli s něčím problémy, neváhejte se obrátit s prosbou na příslušného vyučujícího.

Návod na práci v Office 365 a Teams najdete zde.

Zrušení výuky na ZŠ, MŠ od 19. 3. také uzavřena

Díky mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky v souvislosti s šířením viru COVID-19 je až do odvolání zrušena výuka žáků na základních školách.

Mateřská škola je také uzavřena od 19. 3..

Informace k mimořádnému opatření Ministarstva zdravotnictví k uzavření škol od Ministerstva školství najdete zde.

Karanténa na celé Česko a domácí výuka

Vláda vyhlásila karanténu na celou Českou republiku. Veškeré informace k nastalé situaci můžete najít na stránce ct24.

Školní jídelna zůstává v provozu podle informací, které najdete níže na této stránce.

Vzhledem k uzavření základních škol bude probíhat u žáků domácí výuka. Na její podobě pracujeme a nejpozději během úterý 16. 3. vás budeme informovat o její konkrétní podobě.

Česká televize spouští projekty na domácí výuku dětí, která by měla zábavně a vhodně doplňovat domácí výuku škol.

Učítelka - stránky s online výukou pro 1. stupeň ZŠ

Odpoledka - stránky se zajímavými výukovými videi zejména pro 2. stupeň ZŠ

Škola doma - v úterý a ve čtvrtek budou vysílány pořady, které budou pomáhat s přípravou žáků na přijímací zkoušky na střední školy

Opatření vlády a MŠMT k šíření viru COVID-19

Níže přikládáme odkazy na opatření vlády na základě vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s šířením viru COVID-19.

Informaci Ministerstva školství k vyhlášení nouzového stavu najdete zde.

Opatření vlády o zákazu školní docházky naleznete zde.

Opatření vlády o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí si můžete prohlédnout zde.

Informace k povinné karanténě pro osoby vracející se z rizikových zemí zobrazíte zde.

Obědy ve školní jídelně

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a omezením počtu osob sdružujících se na jednom místě školní jídelna vařit sice bude a to jeden druh jídla každý den, ale od 16. března až do odvolání bude vydávat jídlo pouze do jídlonosičů.

Obědy budou žákům automaticky odhlášeny, pokud je chtějí odebírat je třeba kontaktovat vedoucí školní jídelny B. Čápovou buď telefonicky na čísle 567 273 334 nebo na emailu barbora.capova@zskamenice.cz

Díky zpřísnění opatření a zákazu vstupu žáků do školy můžete žákům ZŠ i žákům MŠ, kteří zůstanou doma, objednat obědy pouze jako cizím strávníkům do jídlonosičů za plnou cenu a vyzvednout by je měla dospělá osoba.

Informace k šíření viru COVID - 19

Na základě požadavku kraje Vysočina o informování rodičů žáků v souvislosti s šířením viru COVID - 19 zveřejňujeme oficiální leták kraje Vysočina týkající se postupu proti šíření této nákazy.

Zejména pak apelujeme na dodržování zvýšené osobní hygieny, zvážení cest do rizikových oblastí během jarních prázdnin a případné informování vedení školy, pokud by taková cesta proběhla.

Leták COVID - 19

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

jak jste se již dozvěděli od svých dětí, v letošním školním roce dochází na naší škole k více změnám. Na 2. stupni ZŠ se ruší papírové žákovské knížky. Místo nich zůstane pouze evidence prospěchu žáků přes online aplikaci „Bakaláři“, která je k dispozici přes webový prohlížeč v počítači, případně přes aplikaci chytrých mobilních telefonů. S online hodnocením již pracujeme dlouhou dobu, proto věříme, že daná změna bude jen zjednodušením stávajícího stavu.

Na 1. stupni se online klasifikace od 3. tříd zavádí nově.  Jednotliví třídní učitelé mohou buď zůstat u papírových žákovských knížek a nově vést online hodnocení, nebo přejít rovnou pouze na elektronický způsob komunikace.

Pro usnadnění práce s „Bakaláři“ jsme pro Vás vytvořili jednoduchý obrazový návod, který si můžete prohlédnout zde.

Přístupové údaje, které Vám škola poskytuje, jsou určeny pouze pro rodiče. Cílem je usnadnit vzájemnou komunikaci a kontrolu žáků. Ti by si měli vést úkoly a plnit povinnosti podle pokynů učitele.

Případné dotazy směřujte na vedení školy nebo příslušného třídního učitele.

Bakaláři banner2.png

© 2019 ZŠ a MŠ Kamenice u Jihlavy

  • w-facebook
  • Twitter Clean

Kontakt: +420 567 273 337   /   skola@zskamenice   /  Kamenice 402, 588 32 Kamenice u Jihlavy