1/8
VZDĚLÁNÍ JE SLADKÝ PLOD HOŘKÉHO KOŘENE

Kalendář akcí

Aktuality

Plavání 4. a 5. třídy
Plavání 4. a 5. třídy
Den české státnosti - státní svátek
Plavání 4. a 5. třídy
Plavání 4. a 5. třídy
Exkurze 9. třídy na SŠPTA Jihlava
Plavání 4. a 5. třídy

Ošetřovné pro rodiče žáků 1. stupně

Ošetřovné, které platí pro rodiče dětí do 10 let věku, již nově nepotvrzuje škola.

Aktuální podrobný návod je na stránce https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Více informací najdete na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/tiskove-zpravy-mpsv

Stravování ve školní jídelně - nová informace

Dle rozhodnutí MŠMT mohou školní jídelny poskytovat žákům stravování při dodržení podmínek (2 metry rozestupy, maximálně 4 osoby u stolu, 1,5 metru mezi stoly). Pokud budete mít zájem, aby vaše dítě docházelo do školní jídelny na oběd, nahlaste se u vedoucí ŠJ. Po dobu uzavření škol se bude vařit pouze oběd č. 1.

Určené školy vykonávající péči o děti rodičů složek IZS a dalších profesí určených vládou.

Ačkoliv jsme ve spolupráci s úřadem městyse vyvíjeli aktivity směřující k zařazení naší školy do seznamu, nebylo naší nabídky využito.

 

Seznam škol a pokyny pro rodiče zmíněných dětí naleznete v odkazu níže. Žáci budou v daných školách mít zajištěn dohled a budou zde vypracovávat úkoly zadané svojí školou, ve které jsou zapsáni k základnímu vzdělávání.

https://www.kr-vysocina.cz/urcene.../d-4103677/p1=106964

Informace k průběhu distančního vzdělávání

 1. Výuka distanční formou je podle §184a školského zákona povinná!

 2. Vyučování na 2. stupni bude probíhat on-line formou nebo formou zadávání úkolů pouze v časech dle platného rozvrhu!! 

 3. Vyučování na 1. stupni bude probíhat on-line formou nebo formou zadávání úkolů dle pokynů jednotlivých učitelů!! 

 4. O on-line přenosu budou žáci informováni s dostatečným předstihem předem - lekce budou nahrávány a uloženy pro možnost opakovaného přehrání!

 5. Studijním prostorem je aplikace Teams, ke které mají žáci přístupové údaje. V případě jejich nefunkčnosti nebo zapomenutí hesla, je třeba požádat o zaslání hesla jednotlivé třídní učitele nebo na adrese jan.jelinek@zskamenice.cz .

 6. Rozsah studijních úkolů bude v přiměřeném rozsahu takový, aby jejich splnění bylo možné v čase, kdy daná hodina dle rozvrhu probíhá!

 7. V pátek nebudou zadávány studijní úkoly se splněním do pondělí!!

 8. Předměty výchovného zaměření (výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, občanská výchova, hudební výchova, výchova ke zdraví) budou součástí distančního vzdělávání stejně jako naukové předměty. Učitelé budou žákům zadávat jednoduše splnitelné úkoly 1x týdně.

 9. Pokud se žák nebude moci distančního vzdělávání ze zdravotních, technických nebo jiných vážných důvodů zúčastnit, bude o této skutečnosti neprodleně informovat třídního učitele nebo učitele daného předmětu sám prostřednictvím chatu nebo e-mailu, případně prostřednictvím zákonného zástupce přes mail nebo Komens (bakaláři). Žáci budu mít možnost vypracovat úkoly do konce týdne, ve kterém distanční výuka probíhala.

 10. Návod na práci s Office 365 a aplikací Teams naleznete pod tímto příspěvkem. Doporučujeme pracovat přes stolní počítač nebo notebook.

Informace k práci v Office 365 a Teams

V následujícím návodu se dozvíte jak se přihlásit do Office 365, jak s ním pracovat a nastavit si ho, aby vaše práce byla co nejefektivnější.

Dále zjistíte, jak si otevřít úkol v Teams, upravovat zde dokument a nakonec jej i odevzdat.

Návod zobrazíte po kliknutí na odkaz zde.

Platby za kroužky

Vzhledem k tomu, že není zcela jasné, kdy kroužky začnou fungovat, prosíme rodiče, aby zatím neprováděli žádné platby za tuto zájmovou činnost.

Výuka jazyků online a zdarma

Na webových stránkách www.jazyky-online.info se můžete zapojit do výuky 8 světových jazyků pro děti a žáky online a zdarma.

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

jak jste se již dozvěděli od svých dětí, v letošním školním roce dochází na naší škole k více změnám. Na 2. stupni ZŠ se ruší papírové žákovské knížky. Místo nich zůstane pouze evidence prospěchu žáků přes online aplikaci „Bakaláři“, která je k dispozici přes webový prohlížeč v počítači, případně přes aplikaci chytrých mobilních telefonů. S online hodnocením již pracujeme dlouhou dobu, proto věříme, že daná změna bude jen zjednodušením stávajícího stavu.

Na 1. stupni se online klasifikace od 3. tříd zavádí nově.  Jednotliví třídní učitelé mohou buď zůstat u papírových žákovských knížek a nově vést online hodnocení, nebo přejít rovnou pouze na elektronický způsob komunikace.

Pro usnadnění práce s „Bakaláři“ jsme pro Vás vytvořili jednoduchý obrazový návod, který si můžete prohlédnout zde.

Přístupové údaje, které Vám škola poskytuje, jsou určeny pouze pro rodiče. Cílem je usnadnit vzájemnou komunikaci a kontrolu žáků. Ti by si měli vést úkoly a plnit povinnosti podle pokynů učitele.

Případné dotazy směřujte na vedení školy nebo příslušného třídního učitele.

Bakaláři banner2.png

© 2019 ZŠ a MŠ Kamenice u Jihlavy

 • w-facebook
 • Twitter Clean

Kontakt: +420 567 273 337   /   skola@zskamenice   /  Kamenice 402, 588 32 Kamenice u Jihlavy