1/8
VZDĚLÁNÍ JE SLADKÝ PLOD HOŘKÉHO KOŘENE

Kalendář akcí

Aktuality

 • Pololetní prázdniny
 • Jarní prázdniny
 • Ve škole pouze 1. a 2. třída

Nové číslo školního časopisu 

Bylo vydáno nové číslo školního časopisu.

Prohlédnout si jej můžete zde.

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2021

Zápisové lístky a přihlášky se budou ve škole vydávat ve čtvrtek 21. 1. od 16:00 do 17:00.

Rodiče budou potřebovat občanský průkaz. 

Výpůjčka techniky pro distanční výuku

Zájemci o zapůjčení tabletu pro distanční výuku mohou psát svůj požadavek na email jan.jelinek@zskamenice.cz a v pondělí od 7:00 budou tyto tablety k vyzvednutí v kanceláři ředitele školy.

Informace k provozu škol od 4. ledna 2021

Od pondělí 4. ledna 2021 nastupuje na prezenční výuku (ve škole) pouze 1. a 2. třída.

Ostatní třídy se budou vzdělávat doma na distanční výuce.

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. a 2. třídy.

Ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení je pro všechny povinnost nošení roušek. Ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly.

Žáci, kteří odebírají obědy, budou mít po dobu výuky ve škole obědy automaticky přihlášeny.

Pokud by někdo oběd odebírat nechtěl nebo si ho naopak chtěl přihlásit, může tak učinit přes webovou aplikaci iCanteen nebo přímo u vedoucí školní jídelny přes email barbora.capova@zskamenice.cz nebo telefonicky na čísle 567 273 334.

Informace k provozu škol a školských zařízení naleznete zde.

Opatření PES pro oblast školství naleznete zde.

Nošení roušek a konec vyučování

Vážení rodiče,

v souvislosti s přetrvávající situací ohledně epidemie COVID-19 bych se chtěl vyjádřit k povinnosti nošení roušek ve škole.

V dokumentu, který naleznete zde, je několik jednoduchých pravidel, pochopitelných pro vás i žáky školy. Roušky nám komplikují život všem a jejich nošení není příjemné nikomu. Přesto jejich nošení v rozumné míře vyžadovat musíme.

Vztek na nejasnosti a zmatky zaváděných opatření a omezení máme všichni, ale nevyřešíme to dohadováním o záležitostech, které ze své pozice nejsme schopní změnit. Spíše je třeba se vzájemně podpořit a pokusit se to společně ve zdraví zvládnout.

Vzhledem k opatřením platným po včerejším zasedání vlády, bude školní vyučování v tomto kalendářním roce ukončeno k 18. 12. 2020. Páteční konce vyučování byly lehce upraveny. Můžete si je prohlédnout zde

Děkuji za pochopení, Jan Jelínek, ředitel ZŠ a MŠ Kamenice

Vyhlášení veřejné sbírky

Byla vyhlášena veřejná sbírka "Pro Anetku z Řehořova".

Více informací naleznete zde.

Pravidla klasifikace v období distančního vzdělávání

Vážení rodiče,

výňatek z klasifikačního řádu schváleného dne 2. 9. 2020 naleznete zde. Článek VII zmíněného klasifikačního řádu upravuje pravidla pro klasifikaci v období distančního vzdělávání - žáci budou podle něj hodnoceni v každém pololetí, ve kterém budou nařízena plošná opatření a zavedena distanční výuka. Celé znění aktuálního klasifikačního řádu naleznete na záložce ZŠ ve školní vývěsce.

Informace k průběhu distančního vzdělávání

 1. Výuka distanční formou je podle §184a školského zákona povinná!

 2. Vyučování na 2. stupni bude probíhat on-line formou nebo formou zadávání úkolů pouze v časech dle platného rozvrhu!! 

 3. Vyučování na 1. stupni bude probíhat on-line formou nebo formou zadávání úkolů dle pokynů jednotlivých učitelů!! 

 4. O on-line přenosu budou žáci informováni s dostatečným předstihem předem - lekce budou nahrávány a uloženy pro možnost opakovaného přehrání!

 5. Studijním prostorem je aplikace Teams, ke které mají žáci přístupové údaje. V případě jejich nefunkčnosti nebo zapomenutí hesla, je třeba požádat o zaslání hesla jednotlivé třídní učitele nebo na adrese jan.jelinek@zskamenice.cz .

 6. Rozsah studijních úkolů bude v přiměřeném rozsahu takový, aby jejich splnění bylo možné v čase, kdy daná hodina dle rozvrhu probíhá!

 7. V pátek nebudou zadávány studijní úkoly se splněním do pondělí!!

 8. Předměty výchovného zaměření (výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, občanská výchova, hudební výchova, výchova ke zdraví) budou součástí distančního vzdělávání stejně jako naukové předměty. Učitelé budou žákům zadávat jednoduše splnitelné úkoly nejvýše 1x týdně.

 9. Pokud se žák nebude moci distančního vzdělávání ze zdravotních, technických nebo jiných vážných důvodů zúčastnit, bude o této skutečnosti neprodleně informovat třídního učitele nebo učitele daného předmětu sám prostřednictvím chatu nebo e-mailu, případně prostřednictvím zákonného zástupce přes mail nebo Komens (bakaláři). Žáci budu mít možnost vypracovat úkoly do konce týdne, ve kterém distanční výuka probíhala.

 10. Návod na práci s Office 365 a aplikací Teams naleznete pod tímto příspěvkem. Doporučujeme pracovat přes stolní počítač nebo notebook.

Informace k práci v Office 365 a Teams

V následujícím návodu se dozvíte jak se přihlásit do Office 365, jak s ním pracovat a nastavit si ho, aby vaše práce byla co nejefektivnější.

Dále zjistíte, jak si otevřít úkol v Teams, upravovat zde dokument a nakonec jej i odevzdat.

Návod zobrazíte po kliknutí na odkaz zde.

Platby za kroužky

Vzhledem k tomu, že není zcela jasné, kdy kroužky začnou fungovat, prosíme rodiče, aby zatím neprováděli žádné platby za tuto zájmovou činnost.

Výuka jazyků online a zdarma

Na webových stránkách www.jazyky-online.info se můžete zapojit do výuky 8 světových jazyků pro děti a žáky online a zdarma.

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

jak jste se již dozvěděli od svých dětí, v letošním školním roce dochází na naší škole k více změnám. Na 2. stupni ZŠ se ruší papírové žákovské knížky. Místo nich zůstane pouze evidence prospěchu žáků přes online aplikaci „Bakaláři“, která je k dispozici přes webový prohlížeč v počítači, případně přes aplikaci chytrých mobilních telefonů. S online hodnocením již pracujeme dlouhou dobu, proto věříme, že daná změna bude jen zjednodušením stávajícího stavu.

Na 1. stupni se online klasifikace od 3. tříd zavádí nově.  Jednotliví třídní učitelé mohou buď zůstat u papírových žákovských knížek a nově vést online hodnocení, nebo přejít rovnou pouze na elektronický způsob komunikace.

Pro usnadnění práce s „Bakaláři“ jsme pro Vás vytvořili jednoduchý obrazový návod, který si můžete prohlédnout zde.

Přístupové údaje, které Vám škola poskytuje, jsou určeny pouze pro rodiče. Cílem je usnadnit vzájemnou komunikaci a kontrolu žáků. Ti by si měli vést úkoly a plnit povinnosti podle pokynů učitele.

Případné dotazy směřujte na vedení školy nebo příslušného třídního učitele.

Bakaláři banner2.png
 • w-facebook
 • Twitter Clean

Kontakt: +420 567 273 337   /   skola@zskamenice   /  Kamenice 402, 588 32 Kamenice u Jihlavy

© 2019 ZŠ a MŠ Kamenice u Jihlavy