Základní škola

Zakladní škola a Mateřská škola Kamenice

Naše filozofie:

  1. Vychovávat tolerantní, slušné a vzdělané mladé lidi.
  2. Respektovat individuální potřeby žáků a to zejména žáků nadaných a žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování.
  3. Být funkční součástí komunity v rámci Městyse Kamenice i přidružených obcí.
  4. Vést žáky v duchu principů udržitelného života!
  5. Při vzdělávání využívat dostupné moderní informační technologie.
  6. Soustředit se na přípravu žáků pro život.

Zřizovatel:  Městys Kamenice
Právní subjektivita od 1.1.2003
ŠVP: Vzdělání je sladký plod hořkého kořene

Organizace školy

  1. Plně organizovaná škola s kapacitou 270 žáků.
  2. ZŠ a MŠ Kamenice zahrnuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu - výdejnu.

Technické údaje

3 propojené budovy v rámci ZŠ, 2 samostatné budovy MŠ, školní družina, školní jídelna, cvičná kuchyňka, pracovní dílny, školní zahrada – přírodní učebna, sportovní areál, učebna F-CH, učebna informatiky, učebna pro výuku cizích jazyků, učebna hudební výchovy, žákovská knihovna, tělocvična, keramická dílna.

Foto budovy školy v zimě

Foto budovy školy v létě