Zaměstnanci

Učitelé

Ing. Jan Jelínek

Funkce: ředitel ZŠ a MŠ
E-mail: jan.jelinek@zskamenice.cz
Tel: 561 207 539
Předměty: Přírodopis, Praktické činnosti, Přírodovědné badatelství

Mgr. Michal Vrzáček

Funkce: zástupce ředitele
E-mail: michal.vrzacek@zskamenice.cz
Tel: 567 273 337
Předměty: Dějepis, Dějepisně - zeměpisný seminář

Mgr. Lenka Šmídová

Funkce: výchovný poradce
E-mail: lenka.smidova@zskamenice.cz
Tel: 561 207 588
Předměty: Anglický jazyk, Hudební výchova​

Mgr. Jaroslava Dočekalová

Funkce: koordinátor minimální prevence
E-mail: jar.docekalova@zskamenice.cz
Tel: 561 207 588
Třídnictví: 7. A
Předměty: Občanská výchova, Český jazyk, Praktické činnosti

Mgr. Dagmar Nevosadová

Funkce: koordinátor EVVO
E-mail: dagmar.nevosadova@zskamenice.cz
Tel: 561 207 587
Třídnictví: 8. A
Předměty: Matematika, Přírodopis, Výchova ke zdraví

Mgr. Marie Jelínková

E-mail: marie.jelinkova@zskamenice.cz
Tel: 561 207 584
Třídnictví: 2. A
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Petra Petrová

E-mail: petra.petrova@zskamenice.cz
Tel: 561 207 584
Třídnictví: 2. B
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Kateřina Čápová

E-mail: katerina.capova@zskamenice.cz
Tel: 567 273 337
Třídnictví: 5. B
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Zuzana Nedomová

E-mail: zuzana.nedomova@zskamenice.cz
Tel: 567 273 337
Třídnictví: 4. třída
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Pavlína Mušková

E-mail: pavlina.muskova@zskamenice.cz
Tel: 561 207 584
Třídnictví: 5.A
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Mgr. Iva Cahová

E-mail: iva.cahova@zskamenice.cz
Tel: 561 207 584
Třídnictví: 1. třída
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Irena Vymazalová

E-mail: irena.vymazalova@zskamenice.cz
Tel: 567 273 337
Třídnictví: 3. třída
Předměty: 1. stupeň ZŠ

Bc. Lucie Adamcová

E-mail: lucie.adamcova@zskamenice.cz
Tel: 561 207 583
Předměty: Chemie, Přírodopis, Tělesná výchova, Praktické činnosti

Mgr. Miroslava Valová, DiS.

E-mail:  miroslava.valova@zskamenice.cz
Tel: 561 207 587
Třídnictví: 8. B
Předměty: Český jazyk, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova

Mgr. Pavlína Kratochvílová

E-mail: pavlina.kratochvil@zskamenice.cz
Tel: 561 207 582
Třídnictví: 9. B
Předměty: Německý jazyk, Výtvarná výchova, Praktické činnosti, Výtvarnictví a design

Mgr. Tomáš Píša

E-mail: tomas.pisa@zskamenice.cz
Tel: 564 109 945
Třídnictví: 8. A
Předměty: Výchova ke zdraví, Zeměpis, Tělesná výchova, Sportovní příprava

Monika Rubáková

E-mail: monika.rubakova@zskamenice.cz
Tel: 561 207 581
Předměty:  Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Ing. Lukáš Valenta

E-mail: lukas.valenta@zskamenice.cz
Tel: 564 109 945
Třídnictví: 6. třída
Předměty:  Fyzika, Matematika, Zeměpis, Praktické činnosti

Mgr. Jakub Kučera

E-mail: jakub.kucera1@zskamenice.cz
Tel: 561 207 581
Třídnictví: 7. B
Předměty:  Fyzika, Informatika, Praktické činnosti, Polytechnická výchova

Mgr. Beáta Dubová

E-mail: beata.dubova@zskamenice.cz
Tel: 567 273 337
Předměty:  Anglický jazyk, Hudební výchova, Sportovní příprava
asistent pedagoga

Bc. Kamil Rydlo

E-mail: kamil.rydlo@zskamenice.cz
Tel: 567 273 337
Předměty:  Český jazyk, dějepis, výtvarná výchova
asistent pedagoga

Vychovatelky a asistentky

Dana Procházková

vychovatelka školní družiny

Věra Ferdová

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Soňa Štorková

E-mail: sona.storkova@zskamenice.cz
asistent pedagoga

Lucie Krejčí

E-mail: lucie.krejci@zskamenice.cz
asistent pedagoga​

Hana Kolouchová

E-mail: hana.kolouchova@zskamenice.cz
asistent pedagoga​

Lucie Chvistková

E-mail: lucie.chvistkova@zskamenice.cz
asistent pedagoga​

Hana Mužátková

E-mail: hana.muzatkova@zskamenice.cz
asistent pedagoga​

Nepedagogové

Daniela Baránková, Dipl. Ek.

Ekonomka
Email: daniela.barankova@zskamenice.cz

Barbora Čápová, DiS.

vedoucí školní jídelny
Email: barbora.capova@zskamenice.cz​

David Nedoma 

školník

Učitelé a pedagogové

Učitelé a pedagogové