Benefiční vystoupení žáků 15. 12. 2022 - poděkování

Dne 15. 12. 2022 vystoupili žáci základní školy a mateřské školy na tradiční benefici, jejíž výtěžek je pravidelně věnován charitní pečovatelské službě.
Benefiční vystoupení žáků 15. 12. 2022 - poděkování

V programu předvedli svá vystoupení děti předškolního věku z MŠ, žáci 2.B, 3.třídy, 5.B, kytaristé, flétnisté a dramatický kroužek.

Všichni vystupující a jejich učitelé si zaslouží velký dík! Stejně tak patří poděkování rodičům a všem, kteří přišli naše děti a žáky podpořit. Celkem bylo vybráno 8665,- Kč a celý výtěžek byl předán charitní pečovatelské službě a bude využit na podporu volnočasových aktivit klientů DPS Kamenice.

Děkujeme!

loader Načítám...