Den Země 2024

V pátek 19. dubna 2024 se žáci i pedagogičtí pracovníci zúčastnili Dne Země, opět v rámci akce Čistá Vysočina. Zapojili se do jarního úklidu Kamenice a jejího okolí a také absolvovali soutěžně na poznávací stezce se sedmi stanovišti.
Den Země 2024

První stupeň nejprve vyrazil na stanoviště, potom na úklid, žáci 2. stupně nejprve uklidili své úseky a pak šli soutěžit. Úkoly na stanovištích byly odstupňovány podle věku žáků, správnost odpovědí hodnotili rozhodčí z řad učitelů a asistentů. Počasí nám moc nepřálo (bylo chladno, chvílemi padal déšť se sněhem), proto byla stanoviště umístěna ve školní budově.

1. stanoviště: DUTINY STROMŮ - OBYDLÍ

Úkolem žáků bylo nejdříve poznat tři ptáky, kteří si sami tesají dutiny ve stromech, a přiřadit je ke správné velikosti vletového otvoru. Potom poznávali další živočichy, kteří si hledají úkryt v dutinách, a přiřazovali je správné dutině.

2. stanoviště: CO ZE MĚ BUDE?

Na stanovišti měli žáci vytvořit správné dvojice z fotografií květů a plodů a ještě poznat název rostliny, která takto kvete a plodí. Obrázky byly rozděleny do dvou úrovní obtížnosti – jednodušší pro mladší žáky, obtížnější pro starší žáky.

3. stanoviště: POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN

Žáci poznávali skutečné přírodniny – šišky, plody, schránky nebo hnízda živočichů i jejich další pozůstatky, pobytová znamení.

4. stanoviště: CO SE SKRÝVÁ NA OBRÁZKU?

Žáci dostali fotografie, na kterých byly na černém pozadí výřezy části vyfotografovaných organismů nebo člověkem vyrobených předmětů. Měli určit, která ze tří nabídnutých možností je správná. Při kontrole správnosti pak viděli celé fotografie, z nichž byly výřezy pořízeny. Mladší žáci měli jednodušší obrázky a menší počet.

5. stanoviště: OBOJŽIVELNÍCI  

Žáci poznávali naše obojživelníky podle fotografií. Pak k žábám, které se vyskytují v okolí Kamenice, přiřazovali obrázky vajíček. Mladší žáci měli méně obrázků. 

6. stanoviště: PTÁCI A JEJICH NOHY

Žáci poznávali ptáky podle fotografií, pak k nim přiřazovali obrázky ptačích nohou. Rozhodovali se podle způsobu života, druhu potravy a způsobu získávání potravy jednotlivých ptačích druhů. Také toto stanoviště mělo dva stupně obtížnosti.

7. stanoviště: DRUHY PLASTŮ

Toto stanoviště bylo určeno pouze pro starší žáky. Ti pracovali na tabletech a řešili různé typy úkolů (skládačky, přiřazování, pexeso,…). Procvičili si při nich názvy a označení běžných typů plastů, které se vyskytují kolem nás.

 

Všechny třídy si s úkoly velice pěkně poradili. Nejvíce se dařilo 5. třídě na prvním stupni a 9. A na stupni druhém.

 

Dagmar Nevosadová

loader Načítám...