Jak zaplatit za návštěvu výtvarného kroužku, kytary nebo zobcové flétny?

Platby za návštěvu uměleckých a hudebních kurzů organizovaných školou:

  • Cena za výuku trempské kytary je 350,-Kč za za měsíc. Platí se 1050,-Kč za rok 2022 (říjen až prosinec) a 1750,-Kč za rok 2023 (leden až květen)
  • Cena za návštěvu zobcové flétny je 150,-Kč za měsíc. Platí se 450,-Kč za rok 2022 (říjen až prosinec) a 750,-Kč za rok 2023 (leden až květen).
  • Cena za návštěvu výtvarného oboru je 200,-Kč za 1 měsíc (včetně výtvarného materiálu). Platí se 600,-Kč za rok 2022 (říjen až prosinec) a 1000,-Kč za rok 2023 (leden až květen).

Pokyny k platbám: Platbu (za rok 2022 do konce listopadu a za rok 2023 do konce února) prosím proveďte na účet školy č.: 1467719339/0800 ČS, a.s. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a název kurzu (např. Jan Novák – kytara). Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte bez lomítka.