Lesní pedagogika pro 6. ročník

V úterý 14. května se žáci 6. A a 6. B za doprovodu L. Adamcové, S. Štorkové, D. Nevosadové a I. Křišťálové zúčastnili výukového programu Lesní pedagogika, kterou pořádají Lesy ČR.
Lesní pedagogika pro 6. ročník

 Je to jedna z metod lesnické a environmentální osvěty, která se zabývá předáváním informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na zážitkové poznávání lesa. 

V 8:30 žáky 6. B u dětského hřiště přivítali dva lesní pedagogové Mgr. DiS. Kristýna Berková a Ing. Milan Tesař z Lesní správy Telč a společně jsme vyrazili na lesní vycházku s naučně zábavným obsahem. Na úvod nás seznámili s prací lesníků – jak se starají o les od semínka po vzrostlé stromy, jakým škůdcům čelí v našich lesích. Na stezce alejí vedoucí pod Jansovým vrškem žáci poznávali jednotlivé dřeviny, dozvěděli se o nich různé zajímavosti.  

Na vršku měli stanoviště, kde si prohlédli šišky a plody různých dřevin, včetně velkých šišek cizokrajných borovic. Dále měli za úkol k sazeničkám dřevin přiřadit semínka, šišky nebo plody a malé semenáčky, což u některých stromů nebylo úplně jednoduché, protože listy některých semenáčků vypadají jinak než u dospělých stromů. 

Následovala ukázka myslivosti – kůže lesních zvířat, parohy a rohy, zuby, opět doprovázené zajímavostmi. 

Žáci 6. A začínali v 10:00 na Jansově vršku a pokračovali zpět k dětskému hřišti. 

Každá třída vysadila jednu z dovezených sazenic stromů do nově vytvořeného „školního lesa“. 

Na závěr programu žáci dostali malou odměnu – bonbón a placku nebo magnetku od Lesů ČR. 

Celý program byl zajímavý a velmi dobře zopakoval a prohloubil učivo 6. ročníku o ekosystému lesa.

Fotogalerii k článku si můžete prohlédnout zde.

Dagmar Nevosadová

 

loader Načítám...